Homepage Podskaláčku Emovo herní archív Odkazovník Naše Šifry Program Šifry Tábor Kadov 1998 Tábor Kadov 1997 Etapovka STKZ Dobytí severního pólu Mejl na mě Zpět Domů

Š i f r y

Tento dokument obsahuje popis šifer které používá náš oddíl při hrách. Jsou rozděleny do několika kategorií podle toho jak se šifrují.
Zde je možno si tuto stránku včetně všeho co k ní patří stáhnout v jednom zazipovaném souboru.
Zahloubaný mimozemšťan Taky zahloubaný mimozemšťan


Morseovka
Šifry s morseovkou
Šifry se záměnou nebo posouváním písmen
Uschování zprávy v textu
Různé psaní zpráv
Šifry s tabulkami
Sympatetické inkoustyPoslední úprava 28.4.1998
28.4 - přídány neviditelné inkousty
27.4 - úprava HTML, vzhledu a přídáno několik šifer
Šifry s morseovkou

Opačná morseovka

v opačné morseovce píšeme místo teček čárky a naopak
 - . / - - - - / . . . / - . . . // = AHOJ

Čísla

místo teček píšeme čísla od 0 do 4 a místo čárek čísla 5 až 9.
16;0403;676;2579 = AHOJ
místo teček píšeme lichá čísla jednomístná čísla a místo čárek sudá .
16;1357;446;4773 = AHOJ
obě varianty můžeme samozřejmě použít i opačně

Písmena

místo teček napíšeme samohlásky a místo čárek souhlásky
AV;IYOU;BLM;EFHK = AHOJ
místo teček píšeme malé písmena a místo čárek velká
vlaK jEDe tAm a Sem = VPŘED
tyto dvě varianty jdou také použít opačně

Grafická morseovka

morseovku lze nakreslit jako trsy trávy
Morse - tráva
jako zuby na pile Morse - pila nebo Morse - pila jako stromy v lese Morse - stromy
jako klínové písmo, jako noty v osnově, uzlíky na provázku a spousty dalších možností, které si lze jenom představit.Šifry se záměnou nebo posouváním písmen

A = ?

Do první řádky se napíše celá abeceda a do druhé se napíše abeceda posunutá. Pod ísmeno A se napíše to písmeno o které je to posunuto ( např. A=M znamená, že a v šifře se rovná M ve skutečnosti ). Při šifrování se hledá ve spodní řádce a do šifry se píše to z horní řádky a při luštění se v horní řádce hledá písmeno v šifře a v dolní je písmeno ze zprávy

Pro A=M vypadá tabulka takto :

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z
M N O P Q R S T  U V W X Y Z A B C D E F G  H Ch I J K L

potom : NUCX ICQBWYCh  je  AHOJ VODNÍKU

Substituce pomocí slovního klíče

( divnej název, ale nikde sem to tak přečetl ). Je to vlastně složitější varianta předchozí šifry. Jednotlivá písmena budou posouvat různě např. A=AHOJ tzn., že pro první písmeno je posun A=A pro druhé A=H až pro čtvrté A=J a od pátého písmene se to opakuje.
ANDT VVRXIRI = AHOJ VODNIKU při klíči A=AHOJ

Posun abecedy s pomocným slovem

Na první řádek si napíšeme normální abecedu. Do spodního řádku pak napíšeme nejprve klíč a po něm po řadě písmena, která se v klíči nevyskytují.. Tím získáme převodní tabulku. Musí se použít slovo ve kterém se neopakují písmen a nejlepší je co nejdelší aby byly písmená víc zpřeházené

Převodní tabulka

Potom slovo AHOJ vypadá asi takhle : ChMRO


Posun o 38601 vpravo

Číslo nad šipkou určuje o kolik jsou písmena v abecedě posunuta. To znamená, že první písmeno je posunuté o 3 písmena druhé o 8 až páté o 1 písmeno od šestého písmene se to opakuje až do konce zprávy. Šifruje se proti směru šipky abychom zprávu mohli ve směru šipky luštit.
XZIJ ULVChIJR = AHOJ VODNÍKU

Místo písmen čísla

Jedna z nejjednodušších šifer místo písmen se do zprávy napíší čísla A=1 B=2 ... Jednotlivá čísla se oddělují středníkem. jiná možnost je čísla psát římskými čísly. Také je možnost čísla neoddělovat středníkem, ale potom se luštění značně zkomplikuje.
AHOJ VODNÍKU = 1;8;16;11;  23;16;4;15;10;12;22

Mezerová šifra

Další velmi jednoduchá šifra, která se dá luštit i bez tabulky. Stačí vědět jak na to. Píšeme najednou do dvou řádek přičemž v první řádce je písmeno, které je v abecedě před tím co chceme zašifrovat a v druhé je písmeno, které je v abecedě po něm. Kdo mě nechápe ihned pochopí z ukázky.
S Z A N P
U B C P S

Je zašifrované slovo TÁBOR
Samozřejmě by šlo napsat to i takhle :
SU ZB AC NP PS

Záměna některých písmen

Zvolí se takový klíč, ve kterém se písmena neopakují a je dost dlouhý. Poté se písmena v klíči očíslují a místo písmen se do zašifrované zprávy píše příslušné písmeno.
Klíč   O R I G A N U M
     1 2 3 4 5 6 7 8
Potom  VETS365 1BYV5TEL PL56ETY 65P1K25J3 ZH217CE63
je   VETSINA OBYVATEL PLANETY NAPOKRAJI ZHROUCENI 
dost slov se dá domyslet i bez klíče, otázka je zdali to při hře vadí.Uschování zprávy v textu

Ob několik písmen

Vždy mezi dvě písmena zprávy napíšeme určitý počet písmen. Ten počet může být pořát stejný nebo podle zadaného klíče se může měnit.

Ob 2 písmena

AJKHZVOBGJNGVMLODHDLKNRKIQAKBNU

Podle klíče 213

ANJHTONMGJBNVNOFRGDNMNTISEDKGFU

Vždy 2 písmena ze zprávy a 2 jiná ...

AHKLOJNNVŠIJICJHHNLKI

Mezi písmeny slovo

Mezi každé dvě písmena zprávy napíšeme nějaké krátké slovo
ADUBHDUBODUBJDUBVDUBODUBDDUBNDUBIDUBKDUBU

Po určitém písneni

V textu jsou písmena ze zprávy jen po určitém písmeni. Například po písmenu X.
BNXAMNBXHGZIXOKXJNMMNXVXOGHGXDMXNWEXIXKMNXU

První zepředu druhé zezadu

Písmena se čtou střídavě z obou konců zprávy. První písmeno je první druhé je poslední třetí je druhé a čtvrté předposlední a tak až doprostřed.
AOVDOUAZJSEIKJKNOJH

Velká písmena

Ve zprávě platí jen velká písmena, popřípadě malá nebo jinak odlišná.
Dvě Oči Ir ceSty = DOPIS


Různé psaní zpráv

Hadovka

Šifruje a čte se v dohodnutém směru. Zde jsou čtyři základní možnosti. Dalšímožnosti by šli vřádkách.

Had


Sloupce

Píše se do sloupců. Další varianta je, že bude jeden sloupec platit druhý ne atd. To samé lze udělat v řádkách, ale musí se psát odzadu jinak by to moc šifra nebyla.

Sloupce


Šnek

Začátek je v prostředku a zpráva se píše dokola, konec zprávy nemusí být na první řádce, záleží na tom jak je zpráva dlouhá

Šnek


Šikmé sloupce

Zpráva se píše šikmo, začíná se jednom rohu a v protilehlém rohu se končí.

Šikmo


Klikatice

Klikatice Zpráva se píše střídavě do prvního a druhého sloupce. Takže to vypadá asi takhle, zpráva se tedy píše do sudého počtu sloupců. Možností takto šifrovat je zase spousta, podle místa, kde se začne šifrovat. Dost obtížně se na to přichází, neni od věci při prvním použití dát jako nápovědu podobný nákres.


Trochu složitější psaní

Dejme tomu, že chceme zašifrovat "sraz všech v neděli ráno" za použití klíče "PRAHA". Napíšeme zprávu takto :
 P R A H A  -- klíč  
 4 5 1 3 2  -- pořadí písmen v klíči podle abecedy
 S R A Z V  -- zpráva 
 S E C H V
 N E D E L
 I R A N O
Poté zpřeházíme ( seřadíme ) sloupce podle čísel :
 1 2 3 4 5
 A V Z S R
 C V H S E
 D L E N E
 A O N I R
A teď, aby to nebylo jednoduché napíšem vše po sloupcích a to do skupinek po pěti písmenech. Nakonec tedy vznikne : ACDAV VLOZH ENSSN IREER. No ať si to zkusí nikdo bez klíče a návodu vyluštit.Šifry s tabulkami

HebrejštinaŠifruje se podle následující tabulky. Místo písmene, které chceme zašifrovat nakreslíme čáry, které jsou okolo písmene. Abychom odlišili písmena, které jsou v jiné tabulce, ale na jiném místě píšeme doprostřed tečky u první tabulky žádnou u druhé jednu a u třetí dvě tečky.

Tabulka
Takto potom vypadá zašifrované slovo A H O J :

Šifra


Kříž ( Velký polský kříž )

Kříž je velmi podobný hebrejštině, ale všechno je v jedné tabulce. Poloha tečky určuje, které písmeno ze tří platí.

Tabulka

V této šifře vypadá slovo A H O J takto
ŠifraMalý polský kříž

Tabulka

v této šifře vypadá takhle slovo : moudrost

Šifra"Další kříž"

Tabulka

v této šifře vypadá takhle slovo : moudrost

Šifra


Šifrovací kříže

Zpráva, třeba "sraz všech v neděli ráno", se napíše do takovýchto křížů tak jak je napsáno v ukázce :
Tabulka
Potom se písmena čtou po řádkách a píší se po skupinkách o pěti písmenech ( ještě se tím zmenší šance na vyluštění cizí osobou ). Je třeba si předem dohodnout ve kterém místě se bude začínat psát a kolik křížů bude vedle sebe ( jinak nastanou trable ).
Takto pak vypadá výsledek šifrování : RSVSA VEHNZ CEEAD LRNIO

Další možnost je použít "dvojitý kříž" ten vypadá asi takto :
Tabulka


Čínština

Čínština je šifra, která se podobá čínským znakům, ale v žádném případě není tolik složité se ji naučit. Písmeno ( např. N ), které chceme zašifrovat, si najdeme v tabulce ( N je ve čtvrtém sloupci a ve třetí řádce ) a podle toho v kolikátém je sloupci tolik napíšeme svislých čar a podle řádek napíšeme vodorovné čary. Čáry ale nepíšeme stejně dlouhé, protože by šifra vypadala spíš jako plot. V každé tabulce se musí vynechat alespoň dvě písmena, ty se dohodnou buď předem, nebo je pak pod zašifrovanou zprávou napsáno, které písmena v tabulce nejsou.

Tabulka
Slovo A H O J vypadá v čínštině takto :
Šifra

Pavoučí síť

Místo písmen ze zprávy se píšou dvě písmena sousední buď ve sloupci nebo v řádku. V každé tabulce musíme vynechat minimálně tři písmena. Ty jsou předem dohodnuté a nebo jsou napsány za zašifrovanou zprávou.

Tabulka

Pak napíšeme AHOJ VODNICI takto BC EB MN KL NF ZC KT MO MS AB GH


Zlomky

Používá se stejná tabulka jako u čínštiny, tedy 5x5 políček, vynechávají se dvě písmena. Souřadnice šifrovaného písmene se píšou jako zlomek, první se udává číslo sloupce a druhé číslo řádky. Případně lze pouřít i takovéto tabulky ( snáž se to tak vysvětluje dětem co nechápou zlomky ).

Tabulka
Větička AHOJ VODNÍCI je pak takto 1/1 3/2 5/3 5/2     2/5 5/3 4/1 4/3 4/2 3/1 4/2
Při použití tabulky mimo Ch, W.Šifrovací tabulka

Tabulka je velmi podobná čínštině a zlomkům. šifruje se stejně jako u zlomků, ale místo souřadnic písmene v číslech se píší písmena a čísla ( písmeno od řádky a číslo od sloupce ). Slova nebo čísla ve sloupcích a řádcích musí být předem dohodnuta jako to , která písmena v tabulce chybí.

Tabulka

Při tabulce bez Ch, Q znamená V0 O6 D9 O9 K0 D9 V4 D4 O4 V6 O4 AHOJ VODNÍCIŠifrovací mřížka

Šifruje se tak že se píší písmena skrz tabulku na čistý papír, pak se tabulka otočí v dohodnutém směru o 90 stupňů a píše se dál. Luští se úplně stejně. Následuje ukázka tabulky a s ní zašifrované zprávy ( je to oskenovaný ze zálesáka ). Při výrobě tabulky je třeba si dát pozor co se má vyříznout. Nejlepší asi je vždy po vyříznutí nového otvoru na čistý papír proškrtat ty body, které už použít nemůžem. Nejlíp první tabulku dělat na průhledný papír, aby bylo vydět co jsme již zaškrtali. ( líp to asi vysvětlit neumím ). Zkrátka každý otvor pokrývá 4 místa tak je třeba si to uvědomit.

Klíč Zpráva

Sympatetické inkousty

To jsou inkousty, které lze číst pouze po použití nějakých chemikálií, případně, které lze vyvolat působením tepla. Ke psaní používáme čistý papír, který dobře saje a čisté pero nebo štěteček. Samozřejmě, že čistý papír v obálce by byl velmi nápadný. Proto sestavíme obyčejný dopis a pak mezi řádky, na nepopsaný konec a na druhou stranu můžeme psát tajnou zprávu.

Inkousty, které vyvoláváme teplem

 • mléko
 • kostka cukru rozpuštěná v lžíci vody
 • šťava z cibule, citronu nebo třešní
 • ocet
 • roztok jedlé sody
 • 8 g chloridu nikelnatého a 2 g chloridu kobaltnatého se rozpustí v 90 ml vody. Zahřátím písmo zezelená a po ochlazení opět zmizí.
 • 20 %-ní roztok chloridu měďnatého ve vodě. Nápis zahřátím zežloutne a po ochlazení zmizí.
 • 1 g chloridu kobaltnatého a 2 g glycerinu se rospustí v 90 ml vody. Písmo zahřítím zmodrá.
 • 1 g kyseliny sírové a 2 g cukru se rozpustí ve 100 ml vody. Písmo zahřátím zčerná. !! kyselinu nutno lít do vody a ne opačně !!

Inkousty, které vyvoláváme chemicky

 • Černé písmo
  • 1 g síranu železnatého se rozpustí v 25 ml vody. Písmo zčerná potřením roztokem taninu nebo kyseliny galové ve vodě.
  • 1 g octanu olovnatého se rozpustí v 25 ml vody. Písmo se vyvolá sírovodíkem nebo sírovodíkovou vodou.
  • 3 g octanu olovnatého se rozpustí ve 100 ml vody. Písmo se vyvolá potíráním roztokem sirníku draselného.
  • 5 g dusičnanu nebo octanu olovnatého se rozpustí ve 100 ml vody. Písmo vyvoláme roztokem 10 g sirníku sodného ve 100 ml vody.
 • Modré písmo
  • 1 g ferokianidu draselného se rozpustí v 25 ml vody. Písmo vyvoláme roztokem chloridu železitého.
  • 1 g chloridu kobaltnatého se rozpustí v 25 ml vody. Písmo vyvoláme roztokem chloridu železitého ve vodě.
  • 10 - 15 g bramborového škrobu ve 100 ml vody. Vyvoláme roztokem jódu.
 • Červené písmo
  • 1 g fenoftaleinu se rozpustí v 25 ml lihu. Vyvoláváme roztokem uhličnanu sodného nebo draselného ( soda, potaš )
  • 5 g chloridu železitého se rozpustí v 25 ml vody. Vyvolá se slabým okyseleným roztokem rhodanidu draselného.Závěrem :
Přípravě tohoto dokumentu jsem věnoval dost, času a budu dost vděčný za případné opravy nebo nové šifry, které používá váš oddíl.
Kontakt e-mail : vodak@zoubek.czNahoru Moje logo
Stránky udržuje Vilém Zoubek alias Ema
www.komik.cz - www.romantik.cz
Poslední modifikace: 14.6.1998
URL dokumentu: http://www.zoubek.cz/homepage/sifry/index.html
Welcome to Praetorian